Selecteer een pagina

Leerrekening

STAP-budget en Persoonlijk Ontwikkelbudget

Vanaf 1 maart 2022 is er voor alle Nederlandse werknemers het STAP-budget beschikbaar. Met het budget kan iedereen van 18 jaar of ouder maximaal € 1000 subsidie per jaar aanvragen voor het volgen van één training, cursus of opleiding per jaar om zo goed inzetbaar te zijn en te blijven op de arbeidsmarkt.
Medewerkers hebben ook nog recht op een persoonlijk ontwikkel budget (de leerrekening ofwel POB). Deze kan worden gecombineerd met het STAP budget. Zo wordt leren wel heel aantrekkelijk.

Hoe werkt de STAP-aanvraag?

Vanaf 1 maart 2022 kan je het STAP-budget aanvragen via het online STAP portaal bij het UWV. Dit kan per persoon één keer per jaar met een maximum bedrag van € 1.000,-. Dat betekent dus dat als een medewerker een aanvraag doet voor een opleiding van bijvoorbeeld € 500,- hij of zij dan pas het jaar erna weer een nieuwe aanvraag tot maximaal € 1.000,- kan doen.

Als het UWV de aanvraag goedkeurt, dan ontvangt het trainings- of opleidingsinstituut het opleidings- of cursusgeld van het UWV en kan de medewerker starten met de opleiding.
De overheid stelt jaarlijks een totaalbedrag aan STAP-subsidie beschikbaar. Op = op. Als de subsidiepot leeg is, dan wijst het UWV verdere aanvragen af en kan pas het jaar erna opnieuw een aanvraag worden gedaan.

Waar staan de opleidingen?
De opleiding moet aan voorwaarden voldoen. De opleidingen waarvoor STAP kan worden aangevraagd staan op het STAP-portaal. Goedgekeurde opleidingen staan onder meer op deze website.

Zijn er voorwaarden of verplichtingen aan het STAP-budget?

Belangrijkste voorwaarden zijn:

  • de medewerker is 18 jaar of ouder
  • Als de medewerker jonger is dan 30: Hij of zij volgt geen opleiding waarvoor je bij DUO studiefinanciering kan krijgen.
  • De verplichting is dat de cursus of opleiding wordt gevolgd. Dat moet men kunnen aantonen door een certificaat of diploma als de opleiding is gehaald of door de deelname of aanwezigheid bij de lessen aan te tonen als men niet is geslaagd. Bijvoorbeeld door een presentielijst van de opleiding. Als dat niet aangetoond kan worden moet de subsidie worden terugbetaald.

Het STAP-budget combineren met het Persoonlijk Ontwikkelbudget (POB)
Medewerkers die vallen onder de CAO voor het Levensmiddelenbedrijf vinden via mmmlekkerwerken.nl een breed aanbod van zowel opleidingen waarvoor ze naast (of in plaats van) het POB-tegoed (voor medewerkers met meer dan 12 contracturen en die onder de CAO vallen) het STAP-budget kunnen inzetten. Daar staan ook opleidingen waarvoor dat niet kan en die alleen vanuit het POB-tegoed gevolgd kunnen worden. Dat staat in de opleidingencatalogus aangegeven.

Combineren kan ook. In totaal kan dus maximaal € 1.875,- besteed worden aan opleiding, afhankelijk van het POB-tegoed dat is opgebouwd. Dat bedrag bestaat uit € 875,- POB-tegoed (maximale bedrag dat kan worden opgebouwd) en € 1.000 STAP-budget (maximaal STAP-budget per jaar te besteden). Het STAP-budget dient de medewerker altijd zelf aan te vragen via de online portal van UWV.

Wat is jouw rol als werkgever?
Als een medewerker voldoet aan de voorwaarden, kan deze medewerker de inloggegevens krijgen van jou als werkgever om zich via mmmlekkerwerken.nl aan te melden voor een cursus. Deze activatiecode (voor Tiptrack) is aan te vragen via de website van het Vakcentrum.
Na de aanmelding door de werknemer, maakt deze een keuze op basis van onder meer beschikbaarheid van budget. Na de inschrijving van de werknemer, ontvangt de werkgever een factuur. Na betaling kan de werknemer starten.

Met andere woorden jouw rol als werkgever is het faciliteren van de aanmelding via Tiptrack en na de aanmelding en opleidingskeuze checken of de factuur klopt en deze vervolgens betalen.

Lees hier meer over het POB.

Heb je een vraag over het programma Leerrekening, vul dan hieronder je gegevens in.

Wilt u zich aanmelden of heeft u vragen? Vul dan hieronder uw gegevens in.

mmm lekker werken is een programma van Stichting 3xM Levensmiddelen. Hierin werken Vakcentrum, CNV Vakmensen en FNV Handel samen. In het programma wordt dan ook slim gebruikgemaakt van de diensten en producten van deze organisaties.

Heeft u een vraag over het programma mmm lekker werken, vul dan hieronder uw gegevens in.

Stichting 3xM Levensmiddelen

Blekerijlaan 1

3447 GR Woerden

T (0348) 41 97 71

info@mmmlekkerwerken.nl

www.mmmlekkerwerken.nl