Selecteer een pagina

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Het creëren van een gezonde en veilige werkplek is van groot belang. Het vermindert het ziekteverzuim, bevordert re-integratie en verhoogt de arbeidsprestaties van de medewerkers. De Inspectie SZW controleert ook telefonisch of bedrijven een actuele RI&E en Plan van Aanpak hebben.

U bent wettelijk verplicht om beleid op te stellen voor de ­arbeidsomstandigheden (Arbozorgbeleid). U moet in kaart brengen welke gezondheids- en veiligheids­risico’s er in uw bedrijf zijn. Dat doet u met een Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&E). Aan de hand van de RI&E moet dan een zogenaamd “Plan van Aanpak” (PvA) worden gemaakt. Hierin staat wat het bedrijf concreet gaat doen om de geïnventariseerde risico’s tegen te gaan of te beperken.

Risico’s in kaart brengen. Jullie arbeidsomstandigheden zo optimaal mogelijk maken. Hoe doe je dat?

  • Digitale RI&E onderzoek
  • Cursus Arbo professionalisering. Jullie leren als team alles zelf: RI&E inzetten en resultaten interpreteren. En die vertalen naar een Plan van Aanpak.
  • Digitale RI&E uitgevoerd door een veiligheidskundige. De evaluatie doen jullie samen. En daar rolt een Plan van Aanpak uit.

 Bedrijven met 25 medewerkers of minder, die gebruik maken van dit digitale RI&E onderzoek, hoeven de RI&E niet meer te laten toetsen. 

En dat scheelt natuurlijk behoorlijk in de kosten!

Vraag jullie adviseur wie dit aanbiedt.

mmm lekker werken is een activiteit van Stichting 3xM Levensmiddelen. Hierin werken Vakcentrum, CNV vakmensen en FNV Handel samen.

Download hier ons Privacybeleid

Stichting 3xM Levensmiddelen

Blekerijlaan 1

3447 GR Woerden

T (0348) 41 97 71

info@mmmlekkerwerken.nl

www.mmmlekkerwerken.nl

Heeft u een vraag over het programma mmm lekker werken, vul dan hieronder uw gegevens in.